Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция през 1905–1906 г.


Мишев, Радослав (2006) Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция през 1905–1906 г. // Bulg. hist. rev., Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, София, БАН, ред. колегия: К.Косев, Р. Радкова, А. Димитров, Е.Вечева и др., 2006, № 1-2, 607 p.,p. 375-397. link: https://www.elsevier.com/search-results?guery=Bulgarian Historical Rewiew%2c Sofia% 2c 2006%2c 1- 2 8labels=alls page=/ ISSN 0204-8906


 Авторът разглежда политиката на Австро-Унгария към активизираните междунационални и религиозни борби в Европейска Турция като откроява два аспекта - сдържащо въздействие на Виена поради щетите, които нанасят на Мюрцщегската реформена програма и в контекста на обстоятелствата за убеждението на дуалистичната монархия, че е невъзможно формирането на Балкански съюз.
  Студия
 Австро-Унгария, конфесия, Европейска Турция, България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19059
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/