Мисията на Фердинанд Максимилиан в Мексико 1864–1867. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2006, c. 231-246.


Мишев, Радослав (2006) Мисията на Фердинанд Максимилиан в Мексико 1864–1867. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2006, c. 231-246. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",2006, ред. колегия: С. Дерменджиева, В. Лечев, П. Петков, 312 с., c. 231-246. ISBN 10:954-524-498-4; 13: 978-954-524-498-8


 Научно изложение за една от най-нашумелите през XIX век авантюри на Хабсбургите, завършила трагично. Инспириран от Франция, опитът на Максимилиан Хабсбург да установи конституционна монархия в Мексико през 1864-1867 г. приключва с неуспех, поради липсата на обективни благоприятни обстоятелства.
  Статия
 Максимилиан Хабсбург, Мексико, Наполеон III, Кверетаро.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19058
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/