Избори и престъпления във вота за Шестото Велико Народно Събрание през 1946 г. , Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


Галунов, Тодор (2017) Избори и престъпления във вота за Шестото Велико Народно Събрание през 1946 г. , Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


 На анализ се подлагат изборните насилия във вота за ВНС през 1946 г.
  Статия
 избори, партии, БКП, БЗНС, Звено, БРСДП, насилия, престъпления, конституция.
 Издадено
  19038
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/