Толерантността като доминация


Бузов, Вихрен (2007) Толерантността като доминация Сб. “Толерантност и етърпимост в международните отношения”.Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.163-168;


 Толерантността е правило за справедлива и честна игра, която една от тях, именно западната, се опитва да наложи на останалите, за да притъпи критичната им реакция в стремежа си да ги унифицира и подчини. Това правило има потенциала да бъде представяно за нова ценност, на която останалите би трябвало да бъдат тепърва обучени. Но в действителност икономическата мощ и силата остават оръжия, които не признават никаква толерантност и други подобни абстрактни залъгалки. Те подчиняват планетата на един тип ценности и един тип култура с либерален характер. Ако някой не може да се приспособи към съревнованието, това си е негов личен проблем и той може да получи санкция от всякакъв вид.
  Статия
 толерантност, доминация
 Издадено
  19037
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/