Четенето и проблеми на потребността от него в големия град (на примера на Велико Търново)


Чернева, Стефка (2017) Четенето и проблеми на потребността от него в големия град (на примера на Велико Търново)


 Теория на четенето. Гледни точки за бъдещето на книгата и четенето. Книжовен живот във Велико Търново в исторически контекст. Социологическо изследване на читателската активност и отношението към книгите в старопрестолния град (обхваща ученици от 2. - 11. клас, студентите от двата университета, посетители на книжарници и книжари, ползвателина библиотеки и библиотечно-информационни специалисти и експерти в образованието и културата, медиите и видни личности в културния живот в града)
  Монография
 социология на книгата във Велико Търново, социология на четенетовъв Велико Търново, издателства в Търново, печатници във В. Търново, книжарници във В. Търново, училища във В. Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", НВУ "Васил Левски", теория на четенето
 Непубликувано
  19031
 Стефка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/