Модни тенденции в издателския бизнес през 2015 г. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Четиринадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. В. Търново 17-18 ноем. 2015 г. – В. Търново, 2016, с. 293–304.


Чернева, Стефка (2016) Модни тенденции в издателския бизнес през 2015 г. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Четиринадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. В. Търново 17-18 ноем. 2015 г. – В. Търново, 2016, с. 293–304.


 Модни тенденции в издателския бизнес за 2015 г. – книги на влогъри и блогъри в България и в чужбина, книги за оцветяване, за развитие на креативността и пр.
  Статия
  книги на влогъри, книги на блогъри, книги за оцветяване, книги за развитие на креативността
 
  19030
 Стефка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/