Книжарниците в Германия, Чехия и Австрия през погледа на един български книжар. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Единадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 16 – 17 ноември 2012 г. – В. Търново, 2013, с. 249 – 258.


Чернева, Стефка (2013) Книжарниците в Германия, Чехия и Австрия през погледа на един български книжар. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Единадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 16 – 17 ноември 2012 г. – В. Търново, 2013, с. 249 – 258.


 Съпоставка в организацията на дейността на книжарници в Чехия, Германия, България
  Статия
 книжарници в чужбина, книжарници в България, книжари, некнижни продукти, класации за най-продавани книги
 
  19025
 Стефка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/