Сярова, Ели. Граници на онтологичния подход към религията. Студия в: Електронно списание Liternet, издание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, № 11, 2015, 26 страници, ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish30/eli-siarova/religia.htm [Реф./ инд. в Национален референтен списък на НАЦИД]


Василева, Ели (2015) Сярова, Ели. Граници на онтологичния подход към религията. Студия в: Електронно списание Liternet, издание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, № 11, 2015, 26 страници, ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish30/eli-siarova/religia.htm [Реф./ инд. в Национален референтен списък на НАЦИД] Електронно списание Liternet, издание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, № 11, 2015, 26 страници, ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish30/eli-siarova/religia.htm


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19022
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/