Валентин Спиридонов. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели).


Симеонов, Симеон (2015) Валентин Спиридонов. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). Българистика Bulgarica (Информационен бюлетин на Българска академия на науките – Централна библиотека, Съвет за чуждестранна българистика), София, Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”, кн. 31, 2015, с. 124-126, ISSN 1311-8544 COBISS.BG-ID 1121388004 Сигнатура А ПИ 981/2015


 Текстът представя нов прочит на германо-българските отношение, представени в труда на професора германист В. Спиридонов.
  Отзив
 Ото фон Бисмарк, германски райх, Източна криза (1875-1878), български национален въпрос, Българско Съединение, Първа световна война.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19021
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/