Европейското и световното книгоиздаване – между комерсиалното в търсене на читателска аудитория. // Gloria bibliospherae (Нишката на Арианда) : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. – София: Издателство За буквите – О писменехь, 2016, с. 270–281. ISBN 978-619-185-211-6 Online 978-619-185-212-3


Георгиев, Лъчезар (2016) Европейското и световното книгоиздаване – между комерсиалното в търсене на читателска аудитория. // Gloria bibliospherae (Нишката на Арианда) : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. – София: Издателство За буквите – О писменехь, 2016, с. 270–281. ISBN 978-619-185-211-6 Online 978-619-185-212-3 София: За буквите- О писменехь, УниБИТ, 2016 ISBN 978-619-185-211-6 Online ISBN 978-619-185-212-3


 Изследване върху проблемите и тенденциите в съвременното европейско и световно книгоиздаване.
  Статия
 книгоиздаване, печатници, книги, поредици, издателски репертоар, мултинационални издателски компании.
 Издадено
  19020
 Лъчезар Георгиев

1. Сборникът е рефериран и представен от Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"– София. За сборника и авторите в него: Василев, Н. Пътят на познанието. // И з д а т е л, 2015, № 2 – (кн. 3-4), с. 89 – 97 [Броят излязъл от печат: окт. 2016]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/