Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration


Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008 (296 S.) ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005.


 Безспорно е, че представите на източноевропейците за ЕС в първите години на 21 век са резултат най-вече на информационното посредничество на водещата медия - телевизията. В монографията на преден план е поставен въпросът какъв образ на ЕС се представя по българската телевизия: илюзорен, негативен или реалистичен. Осведомяването държи ли сметка за комплексността на тематиката или се свежда само до редуциране на комплексността? За "вход" към проблема е направен вторичен анализ на съществуващите европейски изследвания за медийното осведомяване на ЕС; в основата на монографията е извършеният контент анализ на (ЕС-) осведомяването за определен период от време в централните новини на двата водещи телевизионни оператора в страната - bTV (частно-комерсиален) и Канал 1 (публично-правен). Преди това, с помощта на структурен анализ, се акцентира върху програмното развитие на телевизията след промените по примера на Канал 1, bTV и другия водещ частен канал - "Нова телевизия". В началото на монографията подробно и критично е разгледан процесът на телевизионна трансформация в България след 1989 г. в условията на бавно възприемане на западните медийни стандарти. Представени са и промените, настъпили в сферата на пресата и радиото, както и появата на интернет; отношенията на медиите с политиката; правната рамка; икономическите условия за тяхното развитие. Работата е предназначена за медийни изследователи, изследователи на европейската интеграция, журналисти, политици и студенти.
  Книга
 Fernsehen, Medien, Transformation, Bulgarien, EU


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  19016
 Иво Инджов

2. Kleinsteuber, Hans J. Comparing West and East: A Comparative Approach to Transformation. In: Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. Boguslawa Dobek – Ostrowska / Michal Glowacki / Karol Jakubowicz / Miklós Sükösd (ed.). Budapest: Central European University Press, 2010 (pp. 23-39). ISBN 978-963-9776-54-8. Cited - p. 37: Indzhov, I. Die Fernsehtransformation in Bulgarien. Ph.D. dissertation (electronic resource), 2005).

3. Todorov, Alexander. The Broadcasting System in Bulgaria at the End of the Analogue Age. An Economic Perspective // Working Papers of the Institute for Broadcasting Economics at the University of Cologne, No. 261, Cologne, January 2010, http://www.rundfunk-institut.uni-koeln.de/sites/rundfunk/Arbeitspapiere/261_10.pdf (pp. 138). ISSN: 0945-8999. Cited: pр. 44, 66, 90: Indzhov, Ivo. Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration. Ph.D. dissertation (electronic resource), 2005.

1. Hristozova, Aglika. Medienfreiheit: Moderne Medien zwischen Macht und Markt: Das System Fernsehen in Deutschland und Bulgarien. Igel Verlag Fachbuch 2009 (132 S.. ISBN-13: 978-3868151817. Zitiert auf Seiten 36, 48, 70: Indzhov, Ivo: Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration, Diss. (online verfügbar), 2005).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/