Политическа история на съвременния свят


Митев, Йордан (2005) Политическа история на съвременния свят "Абагар", гр. В.Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  19015
 Йордан Митев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/