Салазар и раждането на "Новата държава".


Митев, Йордан (2007) Салазар и раждането на "Новата държава". Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", гр. В.Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  19014
 Йордан Митев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/