Салазаризмът.


Митев, Йордан (2007) Салазаризмът. Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", В.Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  19013
 Йордан Митев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/