Португалският модел на държавност 1910 -1974 г.


Митев, Йордан (2009) Португалският модел на държавност 1910 -1974 г. "Ивис", В. Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  19012
 Йордан Митев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/