Понятие, произход, функциониране и обхват на теокрацията. Научни четения “Християнството: предание, история и богослужение“ (12 май 2016 г., Велико Търново) Катедра“ Историческо и практическо богословие“ (10 стр.) ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново


Русанов, Росен (2016) Понятие, произход, функциониране и обхват на теокрацията. Научни четения “Християнството: предание, история и богослужение“ (12 май 2016 г., Велико Търново) Катедра“ Историческо и практическо богословие“ (10 стр.) ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново


 
  Доклад
 
 Под печат
  19010
 Росен Русанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/