”Справочник по нотопис”


Начева-Маркова, Нина (2005) ”Справочник по нотопис” Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


 Музикалният справочник разглежда в исторически план развитието на цялата писмена система в музиката – от нейната поява, до съвременната легитимация на музикалните обозначения и правописа на нотните знаци. Приложени са упражнения за неговото овладяване.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  1899
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/