Рецензия на книга: Алексиева, М. (2012) "Начално обучение по баскетбол - практико-педагогически аспекти"


Петров, Людмил (2012) Рецензия на книга: Алексиева, М. (2012) "Начално обучение по баскетбол - практико-педагогически аспекти" изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-400-686-0


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18986
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/