Резензент на книга с автор Цветков, В. (2011) "Възрастово-полови особености на координациионните способности в баскетбола"


Петров, Людмил (2011) Резензент на книга с автор Цветков, В. (2011) "Възрастово-полови особености на координациионните способности в баскетбола" "Авангард Прима", София, ISBN 978-954-323-845-3


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18985
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/