Правен режим относно лицата с психически увреждания /административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти./


Гевренова, Нина (2012) Правен режим относно лицата с психически увреждания /административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти./ С., Изд. Сиела, с.71-170


 
  Монография
 лица с присхически увреждания, правен режим, трудовоправни аспекти


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18964
 Нина Гевренова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/