„Овладяване на нетрадиционните символи и означения от съвременния нотопис в часовете по теория на музиката в специалността ПОМ”


Начева-Маркова, Нина (2005) „Овладяване на нетрадиционните символи и означения от съвременния нотопис в часовете по теория на музиката в специалността ПОМ” Осигуряване и оценяване качеството на обучението, С, 2005г., Изд. ”Веда словена-жг”,СУ „Климент Охридски”


 Доказала своята актуалност достатъчно дълго време универсалната нотация продължава да се усъвършенства и развива, защото е резултат на общокултурните музикални процеси в наши дни. Иновациите в съвременния нотопис съпътстват еволюцията на музикално-изразните средства.
  Студия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1896
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/