Давидова, Теодора. Диана Димитрова, Димитър Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Сборник доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“ 21-22.04.2017 г., Враца. Научен редактор: проф. Стефан Стойков дпн. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г.,с.322-329. ISВN 978-619-7281-24-8


Давидов, Димитър (2017) Давидова, Теодора. Диана Димитрова, Димитър Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Сборник доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“ 21-22.04.2017 г., Враца. Научен редактор: проф. Стефан Стойков дпн. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г.,с.322-329. ISВN 978-619-7281-24-8 Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г. (стр. 322-329) ISВN 978-619-7281-24-8


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18958
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/