Графично програмиране с OpenGL


Петков, Емилиян (2013) Графично програмиране с OpenGL Издателство "Фабер", Велико Търново


 Учебник по "Компютърна графика" за студенти от факултет "Математика и информатика"
  Учебник / Учебно помагало
 Компютърна графика, OpenGL, C++
 
  18955
 Емилиян Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/