Основи на компютърната графика


Петков, Емилиян (2013) Основи на компютърната графика Издателство "Фабер", Велико Търново


 Учебник по "Основи на компютърната графика" за студенти от факултет "Математика и информатика".
  Учебник / Учебно помагало
 Компютърна графика, OpenGL, C++
 Издадено
  18952
 Емилиян Петков

1. Цитиране в: Мирослав Гълъгов, Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения. Издателство "Фабер", ISBN: 978-619-00-0130-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/