Основи на програмирането със C++


Петков, Емилиян (2014) Основи на програмирането със C++ Издателство "Фабер", Велико Търново


 Учебник по "Основи на програмирането със C++" за студенти от Факултет Математика и Информатика.
  Учебник / Учебно помагало
 Програмиране, C++
 Издадено
  18951
 Емилиян Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/