3. Марков, С. Увод в онтологията, В. Търново, Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2003.


Марков, Сашо (2003) 3. Марков, С. Увод в онтологията, В. Търново, Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2003.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18946
 Сашо Марков

1. Публикацията е отбелязана и коментирана в не едно издание като постижение в българската философска традиция.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/