1. Марков, С. Философски лексикон. В. Търново, Слово, 2003.


Марков, Сашо (2003) 1. Марков, С. Философски лексикон. В. Търново, Слово, 2003.


 
  Книга
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18944
 Сашо Марков

2. Цитиран и коментиран в не едно издание като постижение в българската философска традиция.

1. Цитиран и коментиран в не едно издание като постижения в българската философска традиция:

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/