„Българската музика в солфежното обучение на студентите от специалността ПОМ”


Начева-Маркова, Нина (2004) „Българската музика в солфежното обучение на студентите от специалността ПОМ” Образование и изкуство, том ІІ, УИ “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.


 Материалът засяга възможностите, които българската музикална култура предоставя на солфежната методика при подготовката на студентите от специалността ПОМ. Професионалният музикант е длъжен да познава, разбира и цени националната, художествена култура на своя народ.
  Статия
 -
 
  1894
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/