2. Марков, С., Кант и проблемът за метафизиката, Конференция на Философския факултет на ВТУ, В. Търново, 2014.


Марков, Сашо (2014) 2. Марков, С., Кант и проблемът за метафизиката, Конференция на Философския факултет на ВТУ, В. Търново, 2014.


 
  Статия
 
 Издадено
  18938
 Сашо Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/