1. Марков, С., Даденото – кантиански мотиви. Конференция на Философския факултет, ВТУ, 2013.


Марков, Сашо (2013) 1. Марков, С., Даденото – кантиански мотиви. Конференция на Философския факултет, ВТУ, 2013.


 
  Статия
 
 Издадено
  18937
 Сашо Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/