„Овладяване ладоинтонационните и метроритмични особености на българската народна песен в обучението на бъдещите предучилищни педагози по теория на музиката и солфеж”


Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване ладоинтонационните и метроритмични особености на българската народна песен в обучението на бъдещите предучилищни педагози по теория на музиката и солфеж” „120 години предучилищно възпитание”, Слово, 2004г., В. Търново, Юбилеен сборник.


 В съвременните солфежни пособия голям дял от музикално-художествения материал заемат народните песни. Поради своята достъпност, ладоинтонационно и метроритмично разнообразие те са подходящо средство за развитие на музикалния слух и подготовка на студентите от специалността ПУП. Наред с това обучаваните се приобщават към оригинални образци от българското песенно творчество, възпитава се музикално-художествен вкус.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1893
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/