„Обогатяване на музикалната култура на бъдещите предучилищни педагози чрез обучението по солфеж”


Начева-Маркова, Нина (2004) „Обогатяване на музикалната култура на бъдещите предучилищни педагози чрез обучението по солфеж” „120 години предучилищно възпитание.” Слово, 2004г, В.Търново, Юбилеен сборник ISBN 954-439-796-5


 Солфежът е една фундаментална музикално-теоретична дисциплина, чрез която наред с развитие на музикалния слух обучаваните придобиват комплексна пригодност за изучаване на други музикални предмети. Овладяването на музикално-изразните средства се осъществява чрез използване на разнообразен художествен материал, с което солфежът допринася за обогатяване на музикално-художествената култура.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1892
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/