Teaching Mathematics in Bulgaria by Information Technologies, Межвузовский сборник научных и научно-методических работ „Вестник. Физика. Математика. Информатика”, ЧГПУ, Грозный, Чеченская Республика, 2012.


Маринова, Виолета (2012) Teaching Mathematics in Bulgaria by Information Technologies, Межвузовский сборник научных и научно-методических работ „Вестник. Физика. Математика. Информатика”, ЧГПУ, Грозный, Чеченская Республика, 2012. Грозни, Чечения


 Споделя се опитът в България за изучаване на математика посредством информационни технологии.
  Статия
 опитът в България, изучаване, математика, информационни технологии
 Издадено
  18916
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/