Measurement of Scalar Quantities by Limiting Procedur


Колев, Николай (0) Measurement of Scalar Quantities by Limiting Procedur Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” Донецк


 методът на границите за измерване на скаларни величини
  Статия
 скаларни величини, граници
 Под печат
  18910
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/