On the notion of surface area for solid of revolution


Колев, Николай (2013) On the notion of surface area for solid of revolution Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” вып.39, Донецк: ДонНУ


 методът на границите за измерване на лица на повърхнини
  Статия
 лице на повърхнина, граници
 Издадено
  18909
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/