Проф. д-р Лъчезар Георгиев. Биобиблиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. - София: 2015. - 320 с.: с ил.: резюме на англ. ез. ISBN 978-954-8685-25-2


Георгиева, Стела (2015) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. Биобиблиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. - София: 2015. - 320 с.: с ил.: резюме на англ. ез. ISBN 978-954-8685-25-2 С., Star Way, 2015. - 320 с.


 Книгата е пространна научна библиография върху творчеството на университетския преподавател, учен-книговед и писател проф. д-р Лъчезар Георгиев- С встъпителна статия на български и английски език от д-р Стела В. Георгиева. Книгата е с цветни приложения.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 Биобиблиография.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  18908
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/