Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. - София: АН-ДИ, 2015. - 200 с. ISBN 978-619-7221-05-3


Георгиева, Стела (2015) Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. - София: АН-ДИ, 2015. - 200 с. ISBN 978-619-7221-05-3


 Изданието разглежда глобалните аспекти, проблеми и бъдещи тенденции на развитие на детската книга в глобален мащаб. Проследяват се издателските комуникации в САЩ, Канада, Латинска Америка, Австралия и Европа. Анализират се силните и слабите моменти при световното детско книгоиздаване, както и приносните моменти при създаването на водещи серии и самостоятелни заглавия. Книгата е в съавторство с проф. д-р Лъчезар Георгиев. С резюмета на английски, португалски и испански език. С илюстрации в текста и портретни снимки на двамата автори.
  Част от книга / Глава от книга
 Световно книгоиздаване, детско глобално книгоиздаване, издателски маркиза деца по света, поредици за деца в различни региони.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  18907
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/