Българско книгоиздаване: Христоматия. Авторски текстове / В съавторство с Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. - 332 с. ISBN 978-954-524-852-8


Георгиева, Стела (2012) Българско книгоиздаване: Христоматия. Авторски текстове / В съавторство с Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. - 332 с. ISBN 978-954-524-852-8 Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2012. с. 215-327.


 Разглеждат се основни аспекти в българско книгоиздаване, издателски марки в България, проблеми на детското книгоиздаванe, издателски поредици и серии в националната издателска традиция и др.
  Част от книга / Глава от книга
 Българско книгоиздаване, поредици, серии, книги, автори
 Издадено
  18906
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/