Георгиева, Стела. Новите пътища на детската книга в Латинска Америка. Португалоезичното и испаноезичното детско книгоиздаване в контекста на глобалните издателски процеси. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 7, 2015. - В. Търново: Унив. изд.. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 117-163: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135


Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела. Новите пътища на детската книга в Латинска Америка. Португалоезичното и испаноезичното детско книгоиздаване в контекста на глобалните издателски процеси. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 7, 2015. - В. Търново: Унив. изд.. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 117-163: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135 Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, Факултет Математика и информатика, Обществени комуникации и информационни науки, т.7, 2015. В. Търново, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016. с. 117-163.


 Студията проследява издателските процеси на детската книга в някои страни на Латинска Америка - Мексико, Бразилия, Аржентина, Колумбия и Венецуела. Разглеждат се атрактивни издателски серии и издания на различни компании в бранша, дава се кратка характеристика на компаниите, занимаващи се с детско книгоиздаване, анализират се трудностите и международното признание на книжовните им усилия.
  Студия
 Детско книгоиздаване, издателски формации, Латинска Америка


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  18904
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/