Историческа и книговедска научна периодика на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".// Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки, ФМИ. Т. 5, 2013. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 53 -107 [Студия в:Том 5-6, 2013-2014].ISSN0204-6369


Георгиева, Стела (2015) Историческа и книговедска научна периодика на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".// Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки, ФМИ. Т. 5, 2013. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 53 -107 [Студия в:Том 5-6, 2013-2014].ISSN0204-6369 Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Факултет "Матетика и информатика", Обществени комуникации и информационни науки, ФМИ. Т. 5-6, 2013-2014. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015. с.53-108. ISSN 0204-6369


 В студията са разгледани водещи аспекти и проблеми на историческата и книговедската периодика на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" в периода от 1990 до 2013 г. Представени са рубрики и раздели, както и водещи тенденции, свързани с научната периодика на ВТУ.
  Студия
 Книга, периодични издания, списания годишници,исторически и книговедски научни периодични издания, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", сп. "Издател, сп. "Епохи", Годишници Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 Издадено
  18903
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/