„Музикално-слуховият опит от детската градина – основа за придобиване умения за точна интонация при вокално изпълнение”


Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-слуховият опит от детската градина – основа за придобиване умения за точна интонация при вокално изпълнение” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.


 В учебната практика на ДГ и НУ, водеща дейност в музикалното възпитание е изпълнителската. Нейни компоненти са емоционалната отзивчивост и интонацията. Проблемът за точното интониране е най-трудно преодолим. Взаимовръзката между слуховия опит и влиянието му върху точността на вокалната интонация доказва развиващия характер и интеграцията в музикалното възпитание между ДГ и НУ.
  Студия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1890
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/