„Музикално-дидактическите игри като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” /в съавторство с гл. ас. Славка Петкова/


Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-дидактическите игри като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” /в съавторство с гл. ас. Славка Петкова/ Научни трудове, Том 38, серия 6, Педагогика и общество, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2001г.


 Музикално – дидактическите игри са синтетична форма на работа, структурирана от два елемента: игрово действие и дидактическа цел. По своята същност те са напълно подходящи за осъществяване на интеграция на музикалното възпитание в двете степени, тъй като единият елемент отговаря на спецификата на предучилищната възраст, а другият елемент - на началната училищна възраст.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1889
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/