„Обработки на народни песни за часовете по солфеж”


Начева-Маркова, Нина (2000) „Обработки на народни песни за часовете по солфеж” Обработки на народни песни за часовете по солфеж, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2000г. ISBN 954-524-219-1


 Сборникът съдържа двугласни, тригласни и четиригласни обработки на народни песни, които поставят редица интонационни, ладови, метроритмични и хармонични проблеми. Тяхното преодоляване ще се осъществи на основата на взаимодействието между музикалния фолклор и професионалното музикално мислене.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1888
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/