Прецизиране на понятието автодискриминация. Поведенчески щрихи в „Записки по българските въстания“


Манолов, Манол (2018) Прецизиране на понятието автодискриминация. Поведенчески щрихи в „Записки по българските въстания“ Сборник научни доклади. Седма международна научна конференция "Образование, наука, иновации"(ESI 2017) на Европейски Политехнически Университет, гр. Перник 09-10.06.2017 г., ISSN 1314-5711


 В предходно изследване автодискриминацията е определена като неосъзната форма на дискриминация, която възниква вследствие на интраперсонален конфликт между осъзнати възприятия за себе си и осъзнати нагласи към другите лица /чиято група не се различава категориално/. Същата се изразява в цялостното отношение към обществото и по-рядко в директните отношения. Твърдението, че автодискриминацията не е наблюдаема в интерперсоналните взаимодействия, насочва търсенето на проявите й в социални събития или организирани действия, в които личността има възможността да остане анонимна или отговорността й да бъде размита измежду общата. За разлика от дискриминацията, която е функция на негативни предразсъдъци и е в известна степен очаквана, автодискриминацията е по-скоро неочаквана. Невъзможността за предицирането й е вероятна функция на противоречието в изказаните намерения и последващи действия. В настоящото изследване акцентът е поставен именно върху събитийността. „Записки по българските въстания“ описва организацията, генезиса и финала на събития, които са социално значими. В настоящата работа организираните въстания /Старозагорско и Априлско/ се разглеждат като касаещи субектите, самоопределящи се като част от и съответно принадлежащи към една общност – българи. Историко-мемоарното съчинение дава възможност да се проследят както намеренията, така и последващото поведение от страна на общността в описаните събития.
  Доклад
 автодискриминация; народопсихология; Записки по българските въстания; поведенчески анализ.
 Издадено
  18879
 Манол Манолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/