Integration of the information processes. Automation and unification of the judicial system


Петрова, Мариана (2017) Integration of the information processes. Automation and unification of the judicial system Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2017 р. № 2 (82), pp.50-59. ISSN 1683-1942


 The realization of the concept of e-government and e-justice is one of the most significant reforms of the administrative institutions in Bulgaria. This suggests resolving essential tasks like creating effective websites of the official state institutions and providing interactive services with simple, intuitive and secure procedures for interaction with the citizens and the business. This article proposes one approach for building a web-portal of the judicial system by using a technology for automatic generation and adding of virtual web hosts. This allows to significantly decrease the maintenance time, improve security and reliability of the system for accessing the judicial services by citizens.
  Статия
 Judicial system, e-justice, Web portal of the judicial system, Virtual host, Web server, e-government, information development of public authorities.


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  18871
 Мариана Петрова

4. Людмила Николаевна САЛКО. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.3, с.228-232

5. Цветослав Цанков, Найден В. Ненков. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ КЛИЕНТИ В АРХИТЕКТУРАТА КЛИЕНТ-СЪРВЪР. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.3, с.341-346

2. Мила Лицова. САЙТЪТ КАТО ОБЕКТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО. ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, с.302-305

3. Петрова, Христина. Въвеждане на Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) от държавите-членки и Европейските съдилища, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.2, с.321-324

1. ЕА Сущенко, НА Дехтярь. Особенности государственного регулирования занятости в отрасли туризма в Украине. Туризм и гостеприимство

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/