„Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти”


Начева-Маркова, Нина (1999) „Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти” Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1999г.


 Сборникът включва художествен материал, който до сега не намира приложение в съвременната солфежна методика. Достъпността и популярността на застъпените творби е средство да се провокира спонтанен интерес към дейността солфежиране. Аранжиментите съдържат редица интонационни, ритмични и хармонични проблеми, които биха се преодолели незабелязано. От друга страна е предоставена възможност, развитието на музикалния слух да се осъществи на основата на музикални творби от 50–те години на нашия век.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1887
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/