Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу. // Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета национална научна конференция с международно участие, В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. - В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2017, с. 438-447. ISSN 1313-8138


Георгиева, Стела (2017) Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу. // Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета национална научна конференция с международно участие, В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. - В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2017, с. 438-447. ISSN 1313-8138


 Публикацията е от доклад - участие в 15. национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Представя съвременни иновации и практики на големи библиотеки, популяризиращи детската книга и детското книгоиздаване в Колумбия и Перу.
  Доклад
 Детска книга, асоциации, популяризиране, Колумбия, Перу


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18869
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/