Лисабонският дом на книгата в памет на Жузе Сарамагу. // И з д а т е л, 2015, № 1 (кн. 1–2), с. 7–25. ISSN 1310-4624


Георгиев, Лъчезар (2015) Лисабонският дом на книгата в памет на Жузе Сарамагу. // И з д а т е л, 2015, № 1 (кн. 1–2), с. 7–25. ISSN 1310-4624 научно списание "Издател", № 1, 2015 ISSN 1310-4624


 Пространна статия върху живота и творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу и дейността на основаната от него фондация със седалище Каза душ Бикош - Лисабон. С резюме на англ. език.
  Статия
 книга, книгоиздаване, илюстриране на издания, фондация, писател, издателство, творчество, литература.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18868
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/