Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ).


Георгиева, Стела (2013) Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ). XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 16-17 ноември 2012 г. Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. Велико Търново, 2013. с. 259-270.


 
  Доклад
 Периодични печатни издания в САЩ
 Издадено
  18867
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/