Георгиева, Стела.Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ) / Стела Валериева Георгиева.. / / XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 16-17 ноември 2012 г. - В. Търново: Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. 2013. с. 259-270.


Георгиева, Стела (2013) Георгиева, Стела.Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ) / Стела Валериева Георгиева.. / / XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 16-17 ноември 2012 г. - В. Търново: Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. 2013. с. 259-270. XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 16-17 ноември 2012 г. Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. Велико Търново, 2013. с. 259-270.


 Докладът е публикуван в поредицата "Библиотеки, четене, комуникации". Представя дейността на печатните и някои електронни медии в щата Калифорния, САЩ, включени са история, съвременни аспекти и тенденции в развитието им.
  Доклад
 Периодични печатни издания в САЩ, медии в Калифорния
 Издадено
  18867
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/