Георгиев, Лъчезар. Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България [Студия]. - В: Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики. Комуникации. Ефективност. – Шумен, Регион. Библиотека Ст. Чилингиров, 2016, с. 40–54. ISBN 978-619-2936-28-2


Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България [Студия]. - В: Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики. Комуникации. Ефективност. – Шумен, Регион. Библиотека Ст. Чилингиров, 2016, с. 40–54. ISBN 978-619-2936-28-2 Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016 ISBN 978-954-2936-28-2


 Студия върху дейностите на издателските и експозиционните дейности на Фондация " Жузе Сарамагу" - Лисабон и Португалската национална библиотека, свързани с опазване и популяризиране на творчеството на Нобеловия лауреат за литература Jose Saramago.
  Студия
 фондация, библиотека, книги, автор, писател, Нобелов лауреат, издателства, преводни издания


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  18866
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/